Вие сте тук: Начало За тях
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Търсене

Младежки културно-просветен център "ИХТИС"

Младежки културно-просветен център “ИХТИС” • Проект “От маска към личност” - разработен по програма "Младежта в действие" към НЦ ЕМПИ

news home contact about_us partners
От маска към личност

За тях

Финансирането на проекта е осигурено от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи".

Реализирането на проектите по програма „Младежта в действие" 2007 - 2013 създава условия у нас за интегриране на младите хора в обществото чрез насърчаване на инициативност, както и за свободно изразяване на солидарността ни с Европа. Тази програма постига една от благородните си цели - да се елиминира всяка форма на дискриминация и ксенофобия. Тя допринася за изграждането на по-добро разбиране за разнообразието на нашето общо европейско наследство и на основните ценности, които всички ние споделяме. Особено важно е наличието на европейски елемент в реализираните проекти, което има своето положително влияние върху младежката дейност на местно ниво. Програма "Младежта в действие" 2007 - 2013 осигурява възможност и на младите хора в неравностойно положение да защитят и реализират своите ценни идеи през следващите години.

За повече информация: www.youthbg.info

 

Наш основен партньор е Младежки дом – Сливен.

Младежки дом – Сливен осъществява младежката политика и приоритетите в стратегията за развитие на община Сливен в младежката сфера. Работи за всички млади хора на възраст от 15 до 35 години без оглед на техните етнически, политически, културни или религиозни различия.
Младежкият дом реализира културни, образователни и социални проекти. Развива програми и разработва проекти в няколко направления:

  • информационно-консултантски блок;
  • дискусионни форуми;
  • художествено-творческа дейност /клубове по интереси/;
  • реализиране на концерти, фестивали, конкурси, изложби;
  • съвместни програми в коалиция с други национални, регионални и местни младежки организации.
За повече информация: www.youth-house.org
 

Финансиране на проекта

Финансиране