Вие сте тук: Начало
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Търсене

Младежки културно-просветен център "ИХТИС"

Младежки културно-просветен център “ИХТИС” • Проект “От маска към личност” - разработен по програма "Младежта в действие" към НЦ ЕМПИ

news home contact about_us partners
От маска към личност

Младежки културно-просветен център "ИХТИС"

Апр01

Кой е човекът?

Е-мейл Печат ПДФ
протопр. Николай Лудовикос


Ние сме безнадеждно неопределени. Отчаяно отказваме да се вместим в крайни цели, чиито граници би ни диктувала някаква конкретна природа. И това не е чудно, защото, ако Бог е безкраен, тогава и Неговият образ може да бъде само неопределен и безкраен. Не може да съществува дефиниция за човека. Съществуват много философски определения за човека. Достатъчно определения има в пространството на психологията, в пространството на социологията... Всички те имат какво да кажат за човека, или по-точно за някаква част от него. Богословието няма определение за човека. Хубаво е, че светоотеческите текстове не съдържат такива дефиниции.

Последна промяна ( Петък, 03 Август 2012 18:17 ) Продължава...
 
Апр01

Колебания в търсене на непоколебимото

Е-мейл Печат ПДФ

Христос е Живата Истина: „Аз съм... истината и животът” (вж. Иоан 14:6). Живот безначален, от никого и от нищо неограничен, необусловен, съвечен на Отца, от Отца неразлъчен и неотделим. Христовата Любов и Светлина ме докоснаха още в зората на моя живот. Но дори и този дар на благодатта не ме запази от подхлъзване в бездната на небитийния мрак. В разцвета на съзряващата си младост извърших огромен грях – в безумен порив на невежа гордост „изоставих” Христос заради друг, въображаем свръхличностен Абсолют.
Последна промяна ( Петък, 03 Август 2012 18:16 ) Продължава...
 
Апр01

Онтология и етика – I част

Е-мейл Печат ПДФ

Онтология и етика – I част

автор: митр. Йоан Зизиулас

Тази тема звучи теоретично, но има все пак сериозни последици в живота на Църквата и на всеки човек. Етиката определено е заела много важно място в нашия живот, но също така и в живота на Църквата. Тя се преподава в училищата, в богословските факултети и представлява за всички християни нещо, което е равно на догматите – ако не и по-важно от тях. Отстъпването от догмата все повече се толерира в обществото, обаче и в Църквата нарушаването на етичните норми е недопустимо.

Последна промяна ( Петък, 03 Август 2012 18:13 ) Продължава...
 
Апр01

Онтология и етика – II част

Е-мейл Печат ПДФ

Онтология и етика – II част


автор: митр. Йоан Зизиулас

ПОНЯТИЕТО ОНТОЛОГИЯ

Както показва самият термин, онтологията е слово за битието. Самият термин не се използва във философията до XVII век, когато за първи път го използва Сосlеxius (Lexikon Philosophicum, 1613), а в по-развита форма го използва през 1656-та година Glauberg (Methaphisica de Ente), за да го наложи през XVIII век окончателно Ch. Wolff (Philosophia prima sive ontologia, 1729). От тогава насам, западните философи или променят първоначалния смисъл на този термин (Кант, Хегел, Хайдегер, Хусерл и пр.), или го изхвърлят от неговото място в метафизиката дадено му от преданието (Левинас), но не могат да избегнат да се занимават с него, понеже онтологията заема централно място във философията. Тук няма да навлизаме в детайли относно историята на онтологията..

Последна промяна ( Петък, 03 Август 2012 18:12 ) Продължава...
 
Страница 4 от 5

Финансиране на проекта

Финансиране